Dôvody zavedenia ozdravného režimu Obce Kysucký Lieskovec

Pridal(a) Jarmila Šutá | 12. februára 2015, 22:56 | Ste 345. návštevník tejto stránky 0 0 | | | | | | | 0.4387
Dôvody zavedenia ozdravného režimu Obce Kysucký Lieskovec

Celkové bežné príjmy obce Kysucký Lieskovec za rok 2014 k 31. 12. 2014 sú vo výške 1.304.392,56 €. Celková výška záväzkov obce k 31. 12. 2014 predstavuje 728.595,38 €, čo činí 55,86 %  skutočných bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií (RO) k 31. 12. 2014, výška záväzkov obce k 31. 12. 2014 po lehote splatnosti je 702.958,23 € (53,89 %), z toho viac  ako 60 dní 461.358,22 € (35,37 %).

Pre potreby zavedenia ozdravného režimu sa do celkovej výšky záväzkov po lehote splatnosti 60 dní nezapočítavajú záväzky z realizácie spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume zmluvne dohodnutého nenávratného finančného príspevku.

V našej obci sa to týka „Revitalizácia námestia“, jedná sa o dlžnú sumu 375.496,88 €. Po odrátaní dlžnej sumy 375.496,88 € záväzky obce sú vo výške 353.098,50 €, čo činí 27,07 % % skutočne bežných príjmov obce a Okrem uvedených záväzkov sú ešte 3 úvery a

- zmenka vo výške 25.510,94, úroky z omeškania 897,- €, súdne trovy 1.530,50 €, náhrada trov právneho zastúpenia 987,31 € - spolu 28.925,75 €

- úver č. 022403 (ZUŠ, MŠ a TKO) stav k 31. 12. 2014    -      118.222,24 €  
mesačná splátka 1.010,- €, mesačné úroky cca 320,- €

- úver č. 021911 (ZŠ - preklenovací) stav k 31. 12. 2014   -     154.380,45 €  
mesačné úroky cca 438,- €

- úver ŠFRB č. 5044792011 (22 b.j.) stav k 31. 12. 2014   -      114.916,78 €  
mesačná splátka 3.141,00 €   

Záväzky obce po prirátaní úveru č. 022403, úveru ŠFRB a splatnej zmenky záväzky obce sú vo výške 615.163,27, t. j. 47,16 % skutočne bežných príjmov obce.

V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 19:

Obec je povinná zaviesť ozdravný režim ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočne bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.

Ak nastali tieto skutočnosti obec je povinná do 3 dní od ich zistenia oznámiť túto skutočnosť ministerstvu financií a starosta obce je povinný do 15 dní vypracovať návrh na zavedenie ozdravného režimu, ktorý tvorí návrh ozdravného rozpočtu a návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov.

Starosta je povinný v lehote do 15 dní odo dňa, keď nastali tieto skutočnosti predložiť návrh na zavedenie ozdravného režimu obecnému zastupiteľstvu. OZ musí prerokovať návrh na zavedenie ozdravného režimu najneskôr do 15 dní od jeho predloženia.

V Kysuckom Lieskovci 29. 1. 2015

Mgr. Jarmila Šutá
hlavná kontrolórka obce


Súbory na stiahnutie
Dôvody zavedenia ozdravného režimu (docx)

Diskusia

reagovať upraviť vymazať
Pridať komentár
Image
Magdaléna Trubanová
starostka obce
Anketa
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 1062 dní , 20 hodín
Pridal(a) Admin
celkový počet hlasov: 366
Kalendár
November 2018
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
29 30 31 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 1 2
Kultúrny dom
Kysucký Lieskovec


Ideálny priestor pre kultúrne podujatia, oslavy, svadby a iné rodinné stretnutia.

Priestory kultúrneho domu možno využiť na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, večierky, zábavy, diskotéky, ale aj na oslavy, svadby, kary a iné rodinné stretnutia.
K dispozícií je veľká sála kultúrneho domu a prisalie, tiež zabezpečenie služby kuchyne a výzdobu priestorov podľa Vášho želania.
Ceny za prenájom priestorov kultúrneho domu sú k dispozícii na obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci, tel.číslo:041/4231121,alebo e-mail : obecnyurad