Image

Detské ihrisko

Rozpočet výdavkov
Položka Cena (Eur)
Domček so šmýkačkou 1460
Farby na pneumatiky a šmýkačku 106
Jemný štrk 40
Skoby, fólia, klince 83.10
Cement 10
Materiál na lavičky 76.02
Stromčeky 50
Dunajský štrk 528
Spolu 2353.12

Týmto sa chceme poďakovať všetkým sponzorom za finančné príspevky a aj dobrovoľníkom pri výstavbe ihriska.

Ďakujeme aj miestnemu pánovi farárovi Jozefovi Šamajovi za posvätenie ihriska. Detské ihrisko bolo odovzdané do prevádzky ZŠ Kysucký Lieskovec.

Tieto stránky spravuje obec Kysucký Lieskovec