späť na hlavný modul | Dokumentácia | Dokumentacia | | Odhlásiť sa

Vlákno
Základná jednotka CMS systému je vlákno. Každá stránka, článok, profil osoby, produkt alebo iný typ obsahu, ku ktorému je možné pristupovať prostredníctvom URL adresy, je v prvom rade vláknom. Vlákno má svoj vlastný identifikátor (node_id) a vlastnú (buď vygenerovanú alebo používateľom definovanú) časť URI adresy.
Záznam vlákna je vytvorený, upravený alebo odstránený automaticky po vytvorení, upravení alebo odstránení konkrétneho objektu vlákna (základným druhom vlákna je stránka; pred vytvorením stránky v systéme sa vytvorí príslušné vlákno a je spojené s vytvorenou stránkou cez cudzí kľúč node_id).
Vlákna sú uložené v tabuľke system_nodes. Storage engine je MyISAM hlavne z dôvodu fulltextového vyhľadávania obsahu.

Stránka
Stránka je primárnym typom obsahu CMS systému. Ako už bolo spomenuté, každá stránka je zároveň vláknom, ku každej je teda možné pristupovať pomocou URL adresy.
Stránky sa rozdeľujú do viacerých skupín, napríklad podľa typu obsahu (výnimka,fórum..). Stránky rozlišujeme v prvom rade podľa spôsobu ich uloženia. Prvý a jednoduchší spôsob je uloženie obsahu v databáze, čo by mal zvládnuť takmer každý použivateľ systému. Nevýhodou je obmedzenie vkladaného obsahu na povolené typy, čo rieši druhý spôsob uloženia a tým je skript v súborovom systéme. Tento spôsob už však vyžaduje konkrétne znalosti programovania a jeho hlavnou výhodou je neobmedzené prepojenie obsahu s danou stránkou. PHP skripty sú súčasťou MVC architektúry, môžete vytvárať controllery, modely a pohľady a generovať akýkoľvek obsah.

Modul
Moduly systému sú samostatné aplikačné časti, ktoré sú zložené zo stránok. V systéme je povinný minimálne jeden verejný modul obyčajne pomenovaný Frontend.

Controllery v MVC
URL adresa požiadavky je vo formáte controller/metóda/parameter alebo modul/controller/metóda/parameter. Pokiaľ takáto URL adresa neexistuje, je požiadavka presmerovaná do hlavného controllera v systéme, ktorým je controller Home. Tu sa systém pokúsi URL adresu vyhľadať v databáze. Ak ju nenájde, až potom vyhodí chybu 404. Znamená to teda, že prednosť majú stránky v súborovom systéme pred tými v databáze.

Modely v MVC
Každá tabuľka v databázovom systéme má definovaný svoj vlastný model, ktorý je potomkom jedného z bázových modelov. Dva najčastejšie používané bázové modely sú MY_Model a Node_Model. Každý typ obsahu (vlákno) má svoju vlastnú tabuľku, to znamená aj vlastný model a je priamym potomkom bázovej triedy Node_Model. Ostatné modely sú potomkami bázovej triedy MY_Model.


 

theCMS je redakčný systém pre správu obsahu webu, ktorého vývoj sa začal v roku 2011. Systém je database-driven - na svoj chod používa databázu ako nevyhnutný prostriedok pre prácu s perzistentnými dátami a pri jeho vývoji je kladený dôraz na modularitu a škálovateľnosť, aby bol schopný prispôsobiť sa a pružne a rýchlo reagovať na náhle očakávané i neočakávané zmeny na všetkých jeho úrovniach.

the CMS = the Customizable Modular Scalable content management system

 

Modularita

Modularita systému od aplikačných modulov (frontend, administrácia, zákaznická časť ... )  cez štruktúru webu (webová stránka je v podstate skladačka či stavebnica, ktorej bloky možno prirovnať ku kockám lega - Vašu stránku si môžete prispôsobiť prakticky akokoľvek chcete) až po jednotlivé typy obsahu stavebných blokov (dátové rozhranie, navigácia, galéria, katalóg, formulár ...). CMS systém Vám umožní jednoducho a flexibilne upravovať každú jeho časť, rozšíriteľnosť systému je možná naozaj na každej jeho úrovni.

Administrácia databázy

Súčasťou systému theCMS je jednoduché rozhranie na prácu s databázou. Táto možnosť je určená pre webových vývojárov, ktorí majú potrebné znalosti databázového systému.

Dátový model

Databázový systém je srdcom takmer každého zložitejšieho informačného systému. Štruktúru databázy môžete navrhnúť a spravovať priamo v systéme theCMS pomocou grafického modelovacieho nástroja, ktorý zvládne prácu s entitno-relačným modelom.

Stromová štruktúra

Tak ako väčšina zložitejších systémov, aj theCMS sa musí vedieť vysporiadať s hierarchickými dátami. Všeobecný príklad takýchto dát na webe je stromová štruktúra stránok, každá stránka môže mať svoje podstránky (n-úrovňové menu ako navigácia). Systém pracuje s plochým zoznamom dát získaným z databázy a na jeho preloženie do stromovej štruktúry používa dva spôsoby: Adjacency List a Nested Set Model. Oba spôsoby majú pri spracovaní stromu svoje výhody ale i nevýhody, takže vo väčšine prípadov vedie k optimálnemu riešeniu ich správna kombinácia .

Používateľské práva a bezpečnosť

Systém môžu požívať rôzne skupiny používateľov s rôznymi právami prístupu. Zabezpečenie častí, sekcií a objektov systému je jednou z priorít pri vývoji theCMS.

Lokalizácia

Multijazyčnosť webu je ďalšia užitočná vlastnosť theCMS, váš web môže fungovať v akomkoľvek svetovom jazyku.

Fulltext search

Fultextové vyhľadávanie obsahu v systéme.

HTML Editor

Vďaka HTML editoru môže upravovať obsah webu prakticky ktokoľvek, keďže jeho používanie nevyžaduje žiadnu znalosť HTML jazyka. HTML Editor ( alebo WYSIWYG - What You See Is What You Get = "Čo vidíte, to dostanete“ ) poskytuje editačné používateľské rozhranie, ktoré zobrazuje stránku tak, ako sa bude zobrazovať vo webovom prehliadači.

Responzívny dizajn

Systém theCMS generuje stránky, ktoré sa dokážu automaticky prispôsobiť zariadeniu, na ktorom sa webstránka zobrazuje. Či už otvárate web cez mobil, tablet alebo na klasickom PC, webstránka sa prispôsobí tak, aby jej prezeranie bolo pre vás čo možno najpohodlnejšie.

"Friendly" URL

URL adresy už dávno nie sú iba textové reťazce identifikujúce zdroje na internete, sú dôležité aj pre používateľa. URL adresa vygenerovaná systémom TheCMS je pre používateľa čitateľná a priamo z nej je možné približne určiť, aký obsah sa nachádza na stránke.

Stránky

Stránka je základná jednotka obsahu CMS systému. Skladá sa z hierarchicky usporiadaných blokov - stavebných kameňov a formálnych nositeľov obsahu stránky. Hlavné bloky (korene - bloky, ktoré nemajú žiadneho predka) sú označené ako kontajnery. Kontajnery slúžia predovšetkým ako obal pre vnorené bloky, sú dôležité, pretože tvoria kostru stránky a len vo výnimočných prípadoch sú použité ako nosiče informácie pre používateľa. Pre tento účel slúžia všetky ostatné bloky, ktoré sú potomkovia kontajnerov (predovšetkým listy stromu - bloky, ktoré nemajú žiadneho potomka). Každému bloku je možné priradiť obsah rôzneho druhu, od jednoduchého textu až po zložité moduly vytvorené webovým vývojárom.

Tagy (značky)

V CMS systéme sa budú s veľkou pravdepodobnosťou vyskytovať stránky zobrazujúce rôzne druhy obsahu (články, videá, súbory...). Tagy sú spoločné kategórie tohto obsahu, zjednocujú stránky rôzneho druhu, čím používateľovi sprehľadňujú obsahovo bohatý web a uľahčujú orientáciu vo veľkom množstve obsahu. Vašej stránke môžete priradiť viacero tagov podľa témy jej obsahu a tým zvýšite pravdepodobnosť, že sa návštevník prehľadávajúci web k tejto stránke dostane.

Utajenie e-mailu

Zozbierať e-mailové adresy zobrazené ako jednoduchý text (napr. email@server.com) je prostredníctvom špeciálnych softvérov (spamových lapačov) veľmi jednoduchá úloha. Preto je vhodné tieto e-mailové adresy ochrániť pomocou javascriptu.

Tieto stránky spravuje obec Kysucký Lieskovec