Obec

Ste 789. návštevník tejto stránky | | | | | | | 0.1935
Nájdených položiek: 15


List prezidenta SR
List prezidenta SR
List prezidenta SR 2.strana
List prezidenta SR
List prezidenta SR
List prezidenta SR 1.strana
Vianočné trhy 2016
Vianočné trhy 2016
Vianočné trhy - 10.12.2016 od 14.00hod na námestí v Kysuckom Lieskovci
Mapový portál obce Kysucký Lieskovec
Mapový portál obce Kysucký Lieskovec
Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Kysucký Lieskovec, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link MAPOVÝ PORTÁL KYSUCKÝ LIESKOVEC. Cez uvedený mapový portál obce si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prehliadať územný plán, súpisné čísla, prípadne služby v obci. Mapový portál 1 Obrázok číslo 1: Mapový portál po načítaní. Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V pravom hornom rohu pod ikonou základná mapa je malá šípka (smeruje na ňu červená šípka na obrázku číslo 1). Po kliknutí na šípku sa Vám zobrazia všetky mapové vrstvy. Mapový portál 2 Obrázok číslo 2: Mapové vrstvy Po kliknutí sa Vám rozbalia všetky dostupné vrstvy. Zaškrtnite parcely C, parcely E. Mapa sa Vám prekreslí a zobrazia sa parcely. Po priblížení sa zobrazujú aj parcelné čísla. Môžete voliť medzi podkladovou základnou mapou alebo územným plánom. Mapový portál 3 Obrázok číslo 3: Súčasti Mapového portálu Máme dve možnosti ako získať informácie o parcelách. Prvá je použiť ikonku „Získanie katastrálnych informácií“ na obr. č.3 je pod číslom 1. Keď ju zaklikneme, môžeme kliknutím na zvolené miesto v mape zisťovať informácie. Tie sa vždy zobrazia v ľavom dolnom rohu (na obrázku vyššie číslo 3). Druhá možnosť je použiť vyhľadávanie (na obrázku vyššie číslo 2). Pri vyhľadávaní podľa adresy vpíšeme do poľa ulica meno ulice a do poľa číslo súpisné číslo. Ak hľadáme podľa listu vlastníctva alebo parcely vpíšeme do poľa číslo. Pri vyhľadávaní podľa mena vlastníka je optimálnejšie začínať vpisovať priezvisko ako prvé. Pod číslom 4 na obrázku vyššie nájdeme ikonku tlače. Po aktivovaní vyskočí tlačové okno, kde vidíme mapu a informácie, ktoré sme našli a toto je možné vytlačiť.
Blahoželanie k MDŽ
Blahoželanie k MDŽ
VÁŽENÉ A MILÉ  SPOLUOBČIANKY ! Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien má svoju dávnu históriu. Dátum 8. marec bol stanovený na počesť veľkého štrajku newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Práve tieto ženy bojovali za svoje práva. Prvý sviatok MDŽ sa konal v roku 1921 a o rok neskôr už nadobudol masový charakter. Po nežnej revolúcii sme akosi zanevreli na mnoho dobrých vecí a oslava medzinárodného dňa žien bola jednou z nich. Aj napriek tomu si myslím, že je veľmi dôležité pozastaviť sa v tejto uponáhľanej dobe a vzdať hold a prejaviť úctu každej žene ! Milé spoluobčianky, prajem Vám k sviatku žien pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti a radosti zo života. Robíte svet krajším a lepším a preto Vám patrí úprimná vďaka. S úctou Vaša starostka  
Parlamentné voľby 2016 - výsledky
Parlamentné voľby 2016 - výsledky
Výsledky parlamentných volieb 2016 pre Kysucký Lieskovec   Počet zapísaných voličov 1 902 Počet odovzdaných obálok 1 291 Počet platných hlasov 1 269 Volebná účasť 67,88 % # Strana Počet hlasov Percentuálne rozdelenie 1. SMER-SD 408 32,15 % 2. SNS 340 26,79 % 3. ĽS Naše Slovensko 141 11,11 % 4. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 84 6,61 % 5. SaS 84 6,61 % 6. SME RODINA - Boris Kollár 83 6,54 % 7. KDH 55 4,33 % 8. #SIEŤ 43 3,38 % 9. MOST - HÍD 8 0,63 % 10. SKOK! 6 0,47 % 11. Strana moderného Slovenska (SMS) 3 0,23 % 12. ŠANCA 3 0,23 % 13. SZS 3 0,23 % 14. KSS 3 0,23 % 15. TIP 1 0,07 % 16. VZDOR 1 0,07 % 17. Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 1 0,07 % 18. SDKÚ-DS 1 0,07 % 19. PD 1 0,07 % 20. DS - Ľudo Kaník 0 0,00 % 21. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 0 0,00 % 22. MKDA-MKDSZ 0 0,00 % 23. SMK-MKP 0 0,00 %  ZDROJ: http://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/2480-kysucky-lieskovec/parlamentne-volby/2016/vysledky
Nelegálna skládka kalu
Nelegálna skládka kalu
Odkazy Zúrivý protest proti navezenému odpadu: Pre kal prídeme o med! Nekonečný príbeh s kalmi pokračuje Ľudí z Kysuckého Lieskovca straší smradľavý kal: Je ich zdravie v ohrození? Kal z čističiek odpadových vôd stále straší obyvateľov Kysuckého Lieskovca. Kedy ho firma odvezie? Chystajú demonštráciu V Kysuckom Lieskovci chystajú protestnú akciu Ľudia na Kysuciach sa boja znečistenia vody, problém rieši aj prokuratúra Novým navážkam kalu sa bránia V Kysuckom Lieskovci sa boja o svoje zdravie - Rádio REGINA Svinstvo, ktoré môže ohroziť spodné vody Prípad s navážaním kalu rieši polícia Vozenie kalu do Lieskovca nikto nestopol - čas 22:35 Pre skládku kalu začali trestné stíhanie - Správy na RTVS - čas 00:38:18 Nelegálna skládka kalu - aktualizované informácie - Ranné správy RTVS - čas relácie - 00:13:05 V obci vznikla nelegálna skládka kalu - čas relácie - 00:36:15   Články a iné POZVÁNKA - Rybníky
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 649 z 2. decembra 2015, Obec Kysucký Lieskovec zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre „Voľby do NR SR, ktoré sa budú konať 05.03.2016“. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka OVK možno doručiť v listinnej podobe, alebo elektronickej forme na adresy: Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 29, 023 34 matrika@kysuckylieskovec.sk Lehota na doručenie oznámenia končí dňom 11.1. 2016 do 24:00 hod.  Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce
Poďakovanie starostky obce za rok 2015
Poďakovanie starostky obce za rok 2015
Vážení spoluobčania, opätovne nastal čas najkrajších sviatkov v roku. Tiež je to čas, aby sme trošku bilancovali a poďakovali za prežitý rok 2015. Čo nám priniesol rok 2015? Do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 49 občanov, odhlásilo sa 17 občanov. Narodilo sa 22 deti, z toho 12 dievčat, 10 chlapcov. V tomto roku nás opustilo 30 občanov, 16 žien, 14 mužov. V našej obci sa previedli práce, ako napr. – premiestnili sa autobusové zástavky na nové stanovišťa, odstránil sa stĺp zo zástavky, vyčistila sa obec od určitých čierných skládok, automobilových vrakov, uzatvorila sa časť skládky TKO. Ukončil sa projekt Revitálizácia centra obce, postavili sa na námesti sochy naších patrónov sv. Svorada a Benedikta. V Základnej umeleckej škole sa dobudovala časť budovy-dvojtrieda s kúrením. V Materskej škole sa čiastočne urobili úpravy, ako sú napr. nátery, oprava schodov a chodníka okolo budovy. Dokončil sa projekt Základnej školy - v ZŠ sa previedli naviac práce, ktoré neboli zakomponované v projekte, a to plynové kúrenie, vymenil sa sklobetón za okna, zateplilo sa a zakúpil sa plynový kotol do telocvične, a iné práce, ktoré boli potrebné k užívaniu ZŠ. Tento rok sa začalo pracovať na údržbe vodojemov, vodovodnom potrubí - vymenilo sa 150 metrov starého potrubia za nové, odstraňovali sa poruchy na starom potrubí, osadilo sa 25 ks vodomerov. Na budove hasičskej zbrojnice sa vymenili okná a dvere, taktiež sa repasovala Tatra 148, vybavila sa protipovodňovým vozíkom, hasičským autom Iveko a autonomnými dýchacími prístrojmi. Počas roka sa prispelo aj sociálne slabším rodinám na deti a tiež starým občanom. Ponížil sa úver , vyplatili sa staré faktúry. Je toho viac, celkom sa nám vďaka naším obetavým občanom darilo. Dovoľte mi, aby som sa za seba, za poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu a našich občanov, poďakovala za veľmi dobrú spoluprácu nášmu veľa dôstojnému pánovi fararovi PhDr. Jozefovi Šamajovi, aj Vám - všetkým občanom, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom OcÚ, DHZ, folklórnej skupine, Únii žien, Jednote dôchodcov, DH Lieskovanka, SZZ, správcom lesov, poľnohospodárom, turistickému odielu. Poďakovanie patrí aj pánovi riaditeľovi ZŠ, pánovi riaditeľovi ZUŠ, pani riaditeľke MŠ, pedagógom a ostatným pracovníkom škôl, ktorí s láskou vychovávajú a vzdelávajú naše deti. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať našim deťom mládeži, ktorí nám robili počas roka radosť. Taktiež ďakujem tunajším lekárom, ktorí sa počas roka starali o naše zdravie. Ďakujem aj všetkým pracujúcim, podnikateľom a dobrovoľníkom ktorí sa so ziskom podelili pre potreby našej obce. Ešte raz,ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsom /či finančne, prácou alebo inou pomocou/ pričinili k zveľaďovaniu našej obce. Pre našu obec to bolo veľkým prínosom. Vážení spoluobčania, do Nového roku 2016, Vám zo srdca prajem veľa zdravia, šťastia, radosti a Božieho požehnania. Nech sa Vám splnia všetky predsavzatia a prosby, ktoré si želáte a vyprosujete. Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec
Výzva pre neplatičov obecných daní a poplatkov
Výzva pre neplatičov obecných daní a poplatkov
Vyzývame občanov, ktorí si ešte neuhradili obecné dane a poplatky, aby tak urobili čo najskôr. Od 1.11.2015 budú neplatiči zverejnení v obecných vitrínach a na webovej stránke obce. V prípade nezaplatenia obec pristúpi k exekučnému riešeniu.

Diskusia

reagovať upraviť vymazať
Pridať komentár
Anketa
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 944 dní , 2 hodín
Pridal(a) Admin
celkový počet hlasov: 333
Kalendár
Júl 2018
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
25 26 27 28 29 30 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 1 2 3 4 5
Kultúrny dom
Kysucký Lieskovec


Ideálny priestor pre kultúrne podujatia, oslavy, svadby a iné rodinné stretnutia.

Priestory kultúrneho domu možno využiť na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, večierky, zábavy, diskotéky, ale aj na oslavy, svadby, kary a iné rodinné stretnutia.
K dispozícií je veľká sála kultúrneho domu a prisalie, tiež zabezpečenie služby kuchyne a výzdobu priestorov podľa Vášho želania.
Ceny za prenájom priestorov kultúrneho domu sú k dispozícii na obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci, tel.číslo:041/4231121,alebo e-mail : obecnyurad