Obecné zastupiteľstvo

Ste 500. návštevník tejto stránky | | | | | | | 0.3218
Nájdených položiek: 22


Pozvánka na 41 obecné zastupitelstvo
Pozvánka na 41 obecné zastupitelstvo
27. zasadnutie obecného zastupiteľstva
27. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 05. 10. 2016  o 17.00 hod v sále kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Rozsudok v mene SR 11 Cb 1/2014-231 Zmena rozpočtu RO 15,16,17,18,19,20,21,22. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 Informácia o vykonanej kontrole plnenia podmienok IP v prevádzke Skládka odpadov KL Žiadosti Prevod majetku obce, návrh na vyradenie majetku  z účt.evidencie, návrh na odpísanie pohľadávok a záväzkov z účtovnej evidencie Rôzne Diskusia Záver                                                                                                 Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 28.9.2016
25. zasadnutie obecného zastupiteľstva
25. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 24. 06. 2016  o 17.00 hod v sále kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola plnenia uznesení Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec k návrhu záverečného účtu Obce Kysucký Lieskovec za rok 2015 Správa audítora  k záverečnému účtu Obce za rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Zmena rozpočtu RO Štatút obce Kysucký Lieskovec Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov Verejné osvetlenie v obci Kysucký Lieskovec Žiadosti Rôzne Diskusia Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce
24. zasadnutie obecného zastupiteľstva
24. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 13.5.2016 o 16.30 hod v prísalí KD na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci  Otvorenie  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky  Kontrola plnenia uznesení  Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami  Plnenie rozpočtu k 31.3.2016.  Prenájom nehnuteľnosti – pozemok C-KN 642/8  Žiadosti                           Rôzne    Diskusia  Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce
23. zasadnutie obecného zastupiteľstva
23. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29.3.2016 o 16.30 hod v prísalí KD na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola plnenia uznesení Zmena rozpočtu RO č. 01/2016 Zmena rozpočtu RO č. 03/2016 Príloha č.1 k VZN Obce KL č.41/2013                                                              Zavedenie optickej siete v Kys.Lieskovci / k uzn.392/2016/ -odborné posúdenie Poistná zmluva Prenájom nehnuteľného majetku obce / k uzn.č.246/2015/ VZN o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Žiadosti        Žiadosť ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ                            Žiadosť o odpustenie poplatku Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi Žiadosť o opravu cesty Žiadosť o odkúpenie parcely č.125/2 v k.ú. Kysucký Lieskovec Žiadosť o preloženie stokového a vodného kanála            Rôzne  –   Verejné zhromaždenie - termín Diskusia Záver                                                                                                   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce
22. zasadnutie obecného zastupiteľstva
22. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 26.2.2016 o 16.30 hod v prísalí KD na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola plnenia uznesení Položkovitý rozpočet ZŠ,MŠ,ZUŠ a CVČ  /k uzn. Č.379/2015/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.02/2016 Zavedenie optickej siete v Kysuckom Lieskovci VPS pre ochranu ŽP – žiadosť o dotáciu Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie FP v oblasti TaŠV na rok 2016 Zmluvy Rôzne  –    Rybníky Kysucký Lieskovec,            –    Zmluva p.Bubica Diskusia Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 19.2.2016
19. zasadnutie obecného zastupiteľstva
19. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29.12.2015 o 16.30 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Zmena rozpočtu RO č. 22/2015 ZMOS – prehodnotenie platu Dodatok č.2 k zmluve č.2047 T+T MŠ Kys.Lieskovec – žiadosti Rôzne Diskusia Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 21.12.2015                       
18. zasadnutie obecného zastupiteľstva
18. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 15.12.2015 o 16.30 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola plnenia uznesení Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 19/2015 VZN o miestnych daniach VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad VZN o uhradách za krátkodobý prenájom hnut. a nehnut. majetku obce Vykurovanie ZŠ –Ing. Bubica Výdavky na povodňové záchranné práce - prepočet Rôzne   Diskusia Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 08.12.2015
17. zasadnutie obecného zastupiteľstva
17. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 27.11.2015 o 16.30 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola plnenia uznesení Plnenie rozpočtu obce Kysucký Lieskovec k 30.9.2015 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.14/2015 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.15/2015 Návrh na úhradu výdavkov na povodňové záchranné práce /uzn.č.236/2015/ Menovitý zoznam neplatičov /uzn.č.245/2015/A/ Organizačný poriadok obce Kysucký Lieskovec VZN o prevádzkovaní školského areálu pri ZŠ v Kysuckom Lieskovci VZN o uhradách za krátkodobý prenájom hnut. a nehnut. majetku obce Smernica o správnych poplatkoch Smernica o poplatkoch za používanie zariadenia obce VZN o  miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu dodatok - určenie poplatku za drobný stavebný odpad Rôzne – žiadosti občanov, list, ples obce Schválenie uznesení Diskusia Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 20.11.2015
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 26.10.2015 o 16.30 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci   Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky ÚRSO –  voda a stočné – úprava dátumu Gregor Mont – uznesenie KS v Žiline č.14Cob/272/2014-220 ZŠ KL – havarijný stav vykurovania telocvične a CVČ Zmenka Chyžbet Žiadosť CVČ o navýšenie rozpočtu Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.13/2015 Rôzne Schválenie uznesení Diskusia Záver     Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 21.10.2015

Diskusia

reagovať upraviť vymazať
Pridať komentár
Anketa
Zúčastňujete sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva?
Hlasovanie v ankete trvá 1181 dní , 16 hodín
Pridal(a) Admin
celkový počet hlasov: 35
Anketa
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 1125 dní , 15 hodín
Pridal(a) Admin
celkový počet hlasov: 388
Kalendár
Január 2019
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
31 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 1 2 3
Kultúrny dom
Kysucký Lieskovec


Ideálny priestor pre kultúrne podujatia, oslavy, svadby a iné rodinné stretnutia.

Priestory kultúrneho domu možno využiť na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, večierky, zábavy, diskotéky, ale aj na oslavy, svadby, kary a iné rodinné stretnutia.
K dispozícií je veľká sála kultúrneho domu a prisalie, tiež zabezpečenie služby kuchyne a výzdobu priestorov podľa Vášho želania.
Ceny za prenájom priestorov kultúrneho domu sú k dispozícii na obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci, tel.číslo:041/4231121,alebo e-mail : obecnyurad