Nelegálna skládka kalu - články, odkazy a iné materiály o nelegálnej skládke kalu v našej obci nájdete na tejto stránke

Obecné zastupiteľstvo

Ste 314. návštevník tejto stránky | | | | | | | 0.1320
Nájdených položiek: 21


27. zasadnutie obecného zastupiteľstva
27. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 05. 10. 2016  o 17.00 hod v sále kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Rozsudok v mene SR 11 Cb 1/2014-231 Zmena rozpočtu RO 15,16,17,18,19,20,21,22. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 Informácia o vykonanej kontrole plnenia podmienok IP v prevádzke Skládka odpadov KL Žiadosti Prevod majetku obce, návrh na vyradenie majetku  z účt.evidencie, návrh na odpísanie pohľadávok a záväzkov z účtovnej evidencie Rôzne Diskusia Záver                                                                                                 Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 28.9.2016
25. zasadnutie obecného zastupiteľstva
25. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 24. 06. 2016  o 17.00 hod v sále kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola plnenia uznesení Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec k návrhu záverečného účtu Obce Kysucký Lieskovec za rok 2015 Správa audítora  k záverečnému účtu Obce za rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Zmena rozpočtu RO Štatút obce Kysucký Lieskovec Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov Verejné osvetlenie v obci Kysucký Lieskovec Žiadosti Rôzne Diskusia Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce
24. zasadnutie obecného zastupiteľstva
24. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 13.5.2016 o 16.30 hod v prísalí KD na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci  Otvorenie  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky  Kontrola plnenia uznesení  Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami  Plnenie rozpočtu k 31.3.2016.  Prenájom nehnuteľnosti – pozemok C-KN 642/8  Žiadosti                           Rôzne    Diskusia  Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce
23. zasadnutie obecného zastupiteľstva
23. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29.3.2016 o 16.30 hod v prísalí KD na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola plnenia uznesení Zmena rozpočtu RO č. 01/2016 Zmena rozpočtu RO č. 03/2016 Príloha č.1 k VZN Obce KL č.41/2013                                                              Zavedenie optickej siete v Kys.Lieskovci / k uzn.392/2016/ -odborné posúdenie Poistná zmluva Prenájom nehnuteľného majetku obce / k uzn.č.246/2015/ VZN o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Žiadosti        Žiadosť ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ                            Žiadosť o odpustenie poplatku Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi Žiadosť o opravu cesty Žiadosť o odkúpenie parcely č.125/2 v k.ú. Kysucký Lieskovec Žiadosť o preloženie stokového a vodného kanála            Rôzne  –   Verejné zhromaždenie - termín Diskusia Záver                                                                                                   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce
22. zasadnutie obecného zastupiteľstva
22. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 26.2.2016 o 16.30 hod v prísalí KD na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola plnenia uznesení Položkovitý rozpočet ZŠ,MŠ,ZUŠ a CVČ  /k uzn. Č.379/2015/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.02/2016 Zavedenie optickej siete v Kysuckom Lieskovci VPS pre ochranu ŽP – žiadosť o dotáciu Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie FP v oblasti TaŠV na rok 2016 Zmluvy Rôzne  –    Rybníky Kysucký Lieskovec,            –    Zmluva p.Bubica Diskusia Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 19.2.2016
19. zasadnutie obecného zastupiteľstva
19. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29.12.2015 o 16.30 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Zmena rozpočtu RO č. 22/2015 ZMOS – prehodnotenie platu Dodatok č.2 k zmluve č.2047 T+T MŠ Kys.Lieskovec – žiadosti Rôzne Diskusia Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 21.12.2015                       
18. zasadnutie obecného zastupiteľstva
18. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 15.12.2015 o 16.30 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola plnenia uznesení Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 19/2015 VZN o miestnych daniach VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad VZN o uhradách za krátkodobý prenájom hnut. a nehnut. majetku obce Vykurovanie ZŠ –Ing. Bubica Výdavky na povodňové záchranné práce - prepočet Rôzne   Diskusia Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 08.12.2015
17. zasadnutie obecného zastupiteľstva
17. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 27.11.2015 o 16.30 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola plnenia uznesení Plnenie rozpočtu obce Kysucký Lieskovec k 30.9.2015 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.14/2015 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.15/2015 Návrh na úhradu výdavkov na povodňové záchranné práce /uzn.č.236/2015/ Menovitý zoznam neplatičov /uzn.č.245/2015/A/ Organizačný poriadok obce Kysucký Lieskovec VZN o prevádzkovaní školského areálu pri ZŠ v Kysuckom Lieskovci VZN o uhradách za krátkodobý prenájom hnut. a nehnut. majetku obce Smernica o správnych poplatkoch Smernica o poplatkoch za používanie zariadenia obce VZN o  miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu dodatok - určenie poplatku za drobný stavebný odpad Rôzne – žiadosti občanov, list, ples obce Schválenie uznesení Diskusia Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 20.11.2015
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 26.10.2015 o 16.30 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci   Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky ÚRSO –  voda a stočné – úprava dátumu Gregor Mont – uznesenie KS v Žiline č.14Cob/272/2014-220 ZŠ KL – havarijný stav vykurovania telocvične a CVČ Zmenka Chyžbet Žiadosť CVČ o navýšenie rozpočtu Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.13/2015 Rôzne Schválenie uznesení Diskusia Záver     Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 21.10.2015
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 11.09.2015 o 16.00 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci  Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola plnenia uznesení NKÚ -Protokol o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením ZŠ - informácia CVČ - informácia Pozemkové úpravy podľa zákona č.330/1991Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o spoločenstvách v znení neskorších predpisov Žiadosti: pán Priečko, pán Božek Rôzne Schválenie uznesení Diskusia Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 02.09.2015

Diskusia

reagovať upraviť vymazať
Pridať komentár
Anketa
Zúčastňujete sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva?
Hlasovanie v ankete trvá 780 dní , 20 hodín
Pridal(a) Admin
celkový počet hlasov: 29
Anketa
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 724 dní , 19 hodín
Pridal(a) Admin
celkový počet hlasov: 230
Kalendár
December 2017
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
27 28 29 30 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kultúrny dom
Kysucký Lieskovec


Ideálny priestor pre kultúrne podujatia, oslavy, svadby a iné rodinné stretnutia.

Priestory kultúrneho domu možno využiť na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, večierky, zábavy, diskotéky, ale aj na oslavy, svadby, kary a iné rodinné stretnutia.
K dispozícií je veľká sála kultúrneho domu a prisalie, tiež zabezpečenie služby kuchyne a výzdobu priestorov podľa Vášho želania.
Ceny za prenájom priestorov kultúrneho domu sú k dispozícii na obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci, tel.číslo:041/4231121,alebo e-mail : obecnyurad